Vi varetager alt indenfor myndighedsprojektering.

Vi sørger for tegninger, holder kontakt med myndigheder – og derved udarbejder alt det praktiske som kræves. Kontakt os derfor hvis I går i byggetanker.

Dette gælder både:

  • Nybyggeri.
  • Tilbygning.
  • Lovliggørelse af eksisterende byggeri.
  • Ændring i BBR.

Et typisk projekt indeholder følgende tegninger:

  • Plantegninger.
  • Snittegninger.
  • Facadetegninger.
  • Situationsplan.

Dertil kan der tilkøbes en varmetabsberegning, efter byggetilladelsen godkendelse, forudsat at myndighederne stiller dette som krav efterfølgende.

Ring og hør nærmere!