Priser

Priser på visualisering:

Da prisen afhænger meget af projektets størrelse, anbefaler vi at Du kontakter MNH Byggerådgivning. Dette gøres enten via opkald eller mail. Du finder det hele under fanen “Kontakt”.

Priser på energiberegninger:

Komplet energiberegninger inkl. beregninger af u-værdier i komplet rapport, tilsendt til Din mail (som .pdf):

Priser fra kr. 1500,- + moms.

Priser på varmetabsberegninger:

Komplet varmetabsberegning inkl. beregninger af u-værdier i komplet rapport, tilsendt til Din mail (som .pdf):

Priser fra kr. 750,- + moms.