Energiberegning

Siden 1. januar 2006 har det været et krav fra myndighedernes side, at der skal udarbejdes en energiberegning for nybyggede huse.

En energiberegning er en udregning, der dokumenterer, at husets samlede energibehov overholder de krav, der er for nybyggeri ifølge det gældende bygningsreglement. Huset må ikke forbruge mere energi, end bygningsreglementet tillader, hvilket også omtales som husets energiramme. I energirammen indgår husets samlede behov for energi til:

  • Opvarmning
  • Ventilation
  • Nedkøling
  • Varmt brugsvand

MNH Byggerådgivning kan rådgive – og udarbejde en komplet energiberegning.

 

Vi udarbejder også mere simple beregninger såsom varmetabsberegninger samt beregninger på u-værdier.