Vi varetager alt indenfor myndighedsprojektering.

Vi sørger for tegninger, holder kontakt med myndigheder – og derved udarbejder alt det praktiske som kræves.

Dette gælder både:

 • Nybyggeri.
 • Tilbygning.
 • Lovliggørelse af eksisterende byggeri.
 • Ændring i BBR.

Et typisk projekt indeholder følgende tegninger:

 • Plantegninger.
 • Snittegninger.
 • Facadetegninger.
 • Situationsplan.

Der kan naturligvis tilkøbes andre ydelser i forbindelse med byggesagen:

 • Varmetabsberegning i forbindelse med tilbygning.
 • Dialog med myndighederne i forbindelse med begyndelse – og færdigmelding af byggeriet.
 • 3D visualiseringer og renderinger af byggeriet (Se hvad du vil have bygget – inden det rent faktisk bygges!).

Ring og hør nærmere!