MNH har udarbejdet alt tegningsmateriale i 3D, samt stået for de visuelle renderinger.